Wirek Plandavka Double Gnom DGN 30g

plandavka Wirek Double Gnom 30g

Popis produktu Wirek Plandavka Double Gnom DGN 30g

plandavka Wirek Double Gnom 30g - dvojitá plandavka zvuková pro lov sůmců